چــراغ

دریافت مجموعه ی چراغ از تس
آهنگسازان : سهند ام زد – دوستی – نکو
میکس ومسترینگ : سهند ام زد

1 – باروت
2- سراب
3- تاریکی (با همراهی نقش)
4- زوال
5- عمق
6- سطح
7- کارزار
8- برده ( با همراهی فهام )
9- دایره
10- عاشق
11-اشاره